Components

Proveïdor de components industrials per fabricants de màquines i equips

Paral·lelament al seu negoci principal, engicom ha esdevingut un proveïdor de referència de components per als principals fabricants de maquinària (OEM), qui es beneficien d’una millora contínua en els seus productes i d’una gestió d’aprovisionaments simplificada.

I+D+i Intern

Durant la cooperació amb les oficines tècniques dels nostres clients en el desenvolupament del seus productes, engicom ha desenvolupat internament solucions mecàniques avançades especialment concebudes per a ser directament integrades en les seves màquines i aportant un valor diferencial al resoldre les seves necessitats específiques.

Aquest tipus d’experiències han permès a engicom esdevenir proveïdor de solucions que, gràcies a la integració de diverses tecnologies innovadores, permeten diferenciar el producte o màquina del client final respecte la seva competència.

Conseqüentment, engicom engloba sota una mateixa teulada la capacitat d’innovació d’una empresa de serveis d’enginyeria i les capacitats d’aprovisionament i muntatge per a satisfer la fabricació de la seva pròpia línia de productes.

+ Millora continua al llarg de la seva vida útil

Liderant el desenvolupament d’aquestes solucions innovadores, engicom adquireix un profund coneixement dels components que permet dur a terme millores contínues al llarg de la vida útil dels productes, incrementant d’aquesta manera la satisfacció del client final.

Components mecànics avançats

engicom desenvolupa i fabrica components i conjunts mecànics que involucren múltiples tecnologies i diversos processos de fabricació, de cara a simplificar la cadena d’aprovisionament als seus clients i satisfent al mateix temps els requeriments de millora contínua.


Punts Forts
  • Simplificació aprovisionaments: una referència
  • Gestió i verificació de la qualitat
  • Millora contínua dels productes

Solucions híbrides carboni - alumini

engicom dissenya i fabrica solucions lleugeres concebudes especialment per a ser fàcilment integrades en aplicacions industrials on el cost i la fiabilitat són tan importants com la millora operativa que aquestes tecnologies representen.


Punts Forts
  • Solucions industrials lleugeres
  • Desenvolupament claus en mà
  • Múltiples processos de fabricació

Carbonspine

Carbonspine® consisteix en alumini extruït reforçat amb fibra de carboni i es tracta d’una innovadora solució lleugera híbrida especialment concebuda per estructures allargades.


Punts Forts
  • Alt compromís cost/millora
  • Manté facilitat de muntatge de l'alumini
  • Concebut per a estructures allargades
  • +Info: www.carbonspine.com
Our site is Internet Explorer 10+ compatible. If you are using an older version you can download a modern browser to view our site.
We use cookies and by continuing to browse, you're agreeing to our terms of service